Hos oss har du möjlighet att lära dig de olika momenten i linberedning.

Kurserna brukar sträcka sig över tre dagar och innefattar följande moment:

 

 

 

 

- Skörd  Rycka upp linet ur linåkern när det är moget, frökapslar har bildats.

- Torka  Små mängder lin torkas upphängda på stänger eller över en gärdesgård.

- Repa   Fröhusen repas bort från de torra linplantorna med hjälp av en grovtandad kam.

- Röta   De spinnbara fibrerna, "tågan" friläggs genom att man låter linet ruttna något.

- Bråka  Linets stamdelar krossas för att linet ska kunna skiljas från skärven, som stråets vedartade innerdel kallas.

- Skäkta  Linfibrerna avskiljs från skärven.

- Häckla Den sista skärven "kammas" bort.

- Spinna  Framställnig av tråd med en spinnrock eller slända.

 

 

 

Kurserna brukar genomföras under hösten då linet är moget för skörd. På grund av de olika momentens tidsåtgång till exempel torka och röta är det bara möjligt att genomföra dessa moment muntligt under kursen.  

 

Välkommen till en kurs under historiens vingslag...

Kommande kurser :

 

Fågelsjö Kursgård

9 - 11 September 2016

 

Anmälan senast 3 veckor före kursstart!

 

För mer information:

 

 

070-538 38 76